Ny byggnad för kalvarna

Vid Björnberget finns en byggnad som vi använt som halmlada. Den skall nu göras om till mottagningsstall för kalvarna som köps in till gården. För att kalvarna skall hållas friska är det är viktigt att grupperna inte blandas och att de hålls åtskilda från de äldre djuren den första tiden. Markytan i och omkring byggnaden asfalteras för att den lätt skall kunna hållas ren. Skivor skall sättas upp och en betongkant skall gjutas på insidan för att förstärka väggarna. En byggnad till mittemot den gamla skall uppföras under vintern. Det krävdes omfattande markarbeten och åtskilliga lass grus innan asfalten kunde läggas.

 

20141003_091518

 

20141003_091755

Fåren dök upp flera gånger varje dag för att undersöka vad som hände. De kom i grupper tittade en stund och gick sedan vidare.

20141003_092643

Marken är asfalterad och klar. Bygget kan fortsätta.

20141106_081946