Kambo gård ägs och drivs av familjen Pettersson-Romar. Gun-Maj, Lennart, sönerna Markus och Niklas och vår anställde Søren Klausen arbetar tillsammans på gården.

Niklas, Søren och Lennart delar på det dagliga skötseln av gården, nötdjuren, markerna och byggnaderna. Markus är utbildad agronom och ansvarar för naturbetesmarkerna, planering, inköp och försäljning av djur samt ekonomin.

DSC_0204
Markus och Lennart på Dagö i Estland hösten 2013

Gun-Maj ansvarar för försäljning av lamm- och nötlådor, lammskinn och garn. ”Det är jag som tar hand om hemsidan, fotograferar och skriver texter”.

20140803_164329

Lennart och hans kor.