Lennarts släkt kom till gården Kavelbro år 1935. Lennart är tredje generationen på gården. År 1992 tog Lennart och Gun-Maj över. Efter köpet av den närbelägna Kambo år 1999 drivs båda gårdarna som en enhet. Vintertid finns nötkreaturen i nötstallet vid Kavelbro och fåren i fårstallet på Kambo.