Med flotte på Dalälven

I sommar och förhoppningsvis flera somrar framöver kommer våra djur att beta på Tjursö i Dalälven. Älvängarna och skogen har inte blivit betade av djur på över 50 år. För att underlätta transporterna har vi köpt en egen flotte av PRL-sjötransport som tidigare transporterat våra djur till Tedarön i Mälaren. Innan vi köpte flotten byggdes den om och anpassades för ändamålet. Utrustningen är utformad av ”proffs” och det är viktigt när djuren skall förflyttas över öppna vatten. Okunnighet och misstag kan få ödesdigra följder.

På bilden görs flotten i ordning för första färden till Tjursö. Pelarna på flottens vänstra sida fungerar som ankare och sänks när flotten skall ligga still.

 

20150611_151015

 

I Uppsala vid Kungsängen samlas ungdjuren som skall flyttas till Tjursön ihop. Djuren är lugna – det är inte första gången de åker djurtransport.

20150703_131052

 

 

20150703_132452-001
Väntar lugnt på att gå upp på djurtransporten

 

 

20150703_131002

 

 

20150703_134905-001
Hedesunda nästa i Roine Heléns fina djurbil

 

 

20150703_162341
Äntligen, kossorna är väntade…

 

 

 

20150703_162639

 

 

20150703_163638-001
Ut på flotten för första gången

 

 

20150703_172336-001
Primärtur

 

 

20150703_172355
Rutinerade kor (och övriga) – verkar ha gjort detta hur många gånger som helst

 

 

20150703_172257-001

 

 

20150703_172232

 

 

20150703_175704
Framme

 

 

20150703_175815
Avlastning

 

 

20150703_175843-001
Vad är detta för ställe..?

 

 

20150703_181213
Finns i alla fall vatten

 

 

20150703_204320
Sen kväll och de sista djuren tas över till Tjursö

 

 

20150703_213154-001
Så var det klart. Björn, Lennart, Emil efter väl förrättat värv. Markus fotograferar.