Upplandsstiftelsen restaurerar i höst 20 ha igenväxta betesmarker på Tedarön, ett naturreservat nära Hjulstabron i Enköpings kommun.

Betet har legat nere flera år men nu betar nötdjur på ön. För att åter öppna de igenväxta hagmarkerna pågår röjning av sly och frihuggning av ekar. En två hektar stor strandäng restaureras genom avverkning av sly och stubbfräsning.

Vid avverkningen skapas ett stort antal högstubbar. Lövris och stockar lämnas kvar. I rishögarna och den döda veden skapas livsbetingelser för ett stort antal organismer bl a insekter.

Restaureringsinsatserna finansieras till största del av restaureringsstöd från Jordbruksverket.

Upplandsstiftelsen och Enköpings kommun har i år tecknat ett avtal om samarbete för skötsel av Tedarön. Förutom restaurering av betesmarkerna kommer också stigar och rastplatser med eldstäder att rustas och nya informationstavlor tas fram.

 

Med båt från Tedarön

Från tidig vår till hösten betar vår kor på Tedarön i Mälaren. De håller markerna öppna och förhindrar att buskar och sly tar över i hagarna. Här visar vi en liten bildserie hur det går till när vi flyttar djuren från Tedarön med båt.

 

20140908_111259
Tedarön är en vacker ö i Mälaren

 

Korna kallas in och går fint på rad över markerna.

 

20140908_102348
”Kossorna, kossorna kom…”

 

20140908_102328

 

20140908_122412
Båten kommer

 

20140908_122950
”Vad är detta? ”

 

20140908_124353
”Då går vi lugnt och försiktigt ombord”

 

20140908_130030
Ut på Mälaren

 

20140908_130538
Bron öppnas

 

20140908_130638
Bilarna får vänta

 

20140908_135253
Omlastning till djurbil

 

20140908_160923
Nytt spännande bete vid Kungsängen i Uppsala

 

Muuu… nu är vi här! Bråttom ut för att leta efter andra kor som finns långt borta i hagen någonstans. Sedan fortsätter naturvården en månad till innan installningen hemma på gården.