Våra nötkreatur betar på ängarna längs med Fyrisåns östra sida från reservatet vid Kungsängsladan till Lugnet i Nåntuna. Tidigt i april-maj när gräset börjar spira lastas de in i en stor djurbil och körs i omgångar ut till Åriket.  De är vana att åka transport och är alltid positiva att gå in i den. På hösten när betet är slut tas djuren hem till stallarna vid Kavelbro.

DSC_0063 (2)

 

DSC_0089

Liljorna vid Kungsängen blommar tidigt på sommaren. Senare när liljorna har fröat av sig betar korna på ängen.

 

 

Årike Fyris, djurtillsyn

 

Varje dag under betesperioden skall djuren ha tillsyn. I Årike Fyris sköter vi djurtillsynen själva . Vid Bredforsen och på Tedarön finns Upplandsstiftelsens tillsyningsmän. Arbetet är tidskrävande eftersom alla djur skall räknas och de oftas är spridda över stora områden eller alternativt finns de längst bort i hagen. Vid Årike Fyris finns våra djur i flera hagar.

20140717_153959
Markus tittar till djuren som betar vid Lugnet intill Fyrisån. Uppsala i bakgrunden.

 

20140717_151930
Djuren är spridda över ett stort område. Kan få gå långt för att hitta alla.

 

20140717_160727
Står och väntar på att bli räknade….

 

20140717_154243
Det är inte bara kor som rör sig i Åriket!

 

20140717_152110
Utsikt mot domkyrkan och slottet från beteshagarna.