Nytt djurstall

På Kavelbro bygger vi ett nytt stall. Hallen är 50 x 35 m och skall ge plats åt en stor del av nötdjuren. Det gamla stallet på Kavelbro kommer att användas för dikorna och deras kalvar. Det nya skall vara klart för inflyttning i höst när djuren stallas in för vintern. Stallet finansieras till en del med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och bidrar till att vårt lantbruk kan utvecklas samt att ny betesmark kan restaureras och tas i hävd av den växande nötbesättningen.

 

EU_flagga

 

P1020659

 

P1020684

 

P1020693

 

P1020665

 

P1020686