Vallskörd

Vallen skördas två gånger varje sommar. En tredje skörd tas också på ett fåtal åkrar på hösten. Vi har tidigare skördat all vall med hjälp av rundbalspress. Men denna sommar har vi valt att hyra in en entreprenör som hackar gräset och kör in det till gården (Kavelbro) med ett flertal vagnar. Vi slår gräset, strängar, lastar av och packar själva. Grönmassan d v s det hackade gräset placeras i en stor stack där det packas med traktorer (luften pressas ut) för att få en syrefri och konserverad grönmassa = ensilage. Stacken täcks över när den är fylld. Den är  placerad i anslutning till djurstallarna för att utfodringen av djuren skall bli lätt och smidig under vintern. Detta sätt att skörda sparar mycket tid för oss.  I samband med andraskörden skördar vi också foder till fåren med rundbalspress.

 

P1020159
Fält med bl a gul och blå lusern (skörd i augusti)

 

P1020191
Lusern i närbild

 

20150812_085054
Cikoria i vallblandningen

 

P1010905
Gräset slås med hjälp av slåtterkross

 

P1020363
Gräset stängas

 

P1010797
Gräset hackas. När det går som bäst hinner maskinen med 50 ha per dag (storlek: ca 100 fotbollplaner)

 

P1010811
När vagnen är fylld anländer en ny vagn

 

P1010813
På väg till Kavelbro för avlastning

 

P1010883
Grönmassan lastas av

 

P1010869
…och placeras i stacken

 

P1010885
Den växande stacken packas

 

P1010889

 

1-P1020663-001
Stacken med konserverat gräs (ensilage) täckt och klar att användas om några månader.

 

20140615_170618
Rundbalspressen pressar foder åt får och småkalvar (skörd i augusti)

 

DSC_0050
Rundbalar staplade i skogskanten