Fåråret

Hos oss börjar fåråret i början av november när tackorna sorterats upp i grupper och baggarna börjar betäcka. Man kan säga att då läggs grunden för hela det kommande året. Tackorna är nyklippta och pigga och baggarna förhoppningsvis alerta. Vid betäckningen som pågår under november går fåren inne på rymliga ströbäddar. Gruppindelningen gör att de inte fritt kan få vistas ute under denna period.

Före och efter betäckningen har de tillgång till utevistelse och fortsätter att beta ute dagtid så länge gräset inte är fruset. Under stallperioden sover djuren på halmbäddar. De har fri tillgång till grovfoder i form av ensilage (konserverat gräs) som tas ifrån våra egna obesprutade marker. I samband med lamningen kompletteras ensilaget med ett väl sammansatt KRAV-godkänt kraftfoder. Året runt har alla djur också fri tillgång till vatten, mineraler och salt.

Lammen föds inne i fårhuset i april. Tackorna klipps ca 1 månad innan lamningen. När tackorna är nyklippta blir de pigga och äter mera, hygienen är bättre vid lamningen och lammen hittar lättare spenarna när de skall dia. När lamningen sker inomhus har vi god kontroll och riskerar inte att förlora några lamm pga. kyla eller rovdjur. Denna period är den mest arbetskrävande för oss. Vi tittar till fåren var tredje timme dygnet runt för att inte förlora lamm eller tackor. Under den mest intensiva tiden finns vi hela tiden till hands för tackorna och lammen .

I maj släpper vi ut fåren på bete. Lammen går tillsammans med sina mödrar och andra lamm under större delen av betessäsongen. De betar gräs och örter när tillgången på bete är som bäst. På så sätt hålls landskapet öppet och den biologiska mångfalden gynnas.

I augusti-september när lammen är tillräckligt stora skiljs de från tackorna för att tackorna skall få vila inför nästa betäckningssäsong. Ungefär samtidigt mönstras lammens päls. De finaste tack- och bagglammen sparas eller säljs. Resten går till slakt i september-oktober då köttet och skinnen är som finast. Betessäsongen är slut och fåren går in i fårstallarna under oktober månad. Därefter börjar det nya fåråret…