Lammen och tackorna ute på bete

Alla årets lamm har fötts och tackorna och lammen har redan nu släppts ut i hagarna runt gården. Gräset som kommer upp är mycket proteinrikt och aptitligt i början av maj. Om det behövs stödutfodrar vi dem med vinterfoder. Det är en stor glädje att se lammen springa och skutta runt. Eftersom det är naturbeteshagar finns det mycket spännande att upptäcka. Det finns träd, buskar, stenar, kullar och stenrösen,  När tackorna betar leker lammen. Ofta springer de i grupper med hög hastighet fram och tillbaka. Det verkar vara ett sätt att träna upp förmågan att fly om det skulle behövas.

 

DSC_7221

 

DSC_7549

 

DSC_7616

 

 

DSC_7365

 

DSC_7386

 

DSC_7314