Ett mycket bra styckningsschema för nöt finns på Svensk Kötts hemsida. I nedre i vänstra hörnet kan man klicka på ”Ladda ner högupplöst” och får då tydliga bilder på de styckade detaljerna. Bilderna kan förstoras ytterligare genom att peka och klicka.