Flytt av liten kalv vid Ånge

En  kalv har fötts i hagarna intill vägen i Ånge. För att den skall vara mer skyddad ville vi flytta den och mamman till en annan hage längre bort från vägen. De kor som redan finns i hagen är nyfikna och välkomnar kalven. De är omhändertagande sinsemellan och beter sig också väl även mot andras kalvar. Många lamm och föl har fötts hos oss genom åren, men vi har aldrig sett att tackorna och stona har varit omhändertagande mot andras lamm eller föl. Snarare tvärtom.

P1020197

 

P1020202

 

P1020206

 

P1020209

 

P1020214

 

P1020226

Vallskörd

Vallen skördas två gånger varje sommar. En tredje skörd tas också på ett fåtal åkrar på hösten. Vi har tidigare skördat all vall med hjälp av rundbalspress. Men denna sommar har vi valt att hyra in en entreprenör som hackar gräset och kör in det till gården (Kavelbro) med ett flertal vagnar. Vi slår gräset, strängar, lastar av och packar själva. Grönmassan d v s det hackade gräset placeras i en stor stack där det packas med traktorer (luften pressas ut) för att få en syrefri och konserverad grönmassa = ensilage. Stacken täcks över när den är fylld. Den är  placerad i anslutning till djurstallarna för att utfodringen av djuren skall bli lätt och smidig under vintern. Detta sätt att skörda sparar mycket tid för oss.  I samband med andraskörden skördar vi också foder till fåren med rundbalspress.

 

P1020159
Fält med bl a gul och blå lusern (skörd i augusti)

 

P1020191
Lusern i närbild

 

20150812_085054
Cikoria i vallblandningen

 

P1010905
Gräset slås med hjälp av slåtterkross

 

P1020363
Gräset stängas

 

P1010797
Gräset hackas. När det går som bäst hinner maskinen med 50 ha per dag (storlek: ca 100 fotbollplaner)

 

P1010811
När vagnen är fylld anländer en ny vagn

 

P1010813
På väg till Kavelbro för avlastning

 

P1010883
Grönmassan lastas av

 

P1010869
…och placeras i stacken

 

P1010885
Den växande stacken packas

 

P1010889

 

1-P1020663-001
Stacken med konserverat gräs (ensilage) täckt och klar att användas om några månader.

 

20140615_170618
Rundbalspressen pressar foder åt får och småkalvar (skörd i augusti)

 

DSC_0050
Rundbalar staplade i skogskanten

 

 

Stängsling av nya beten

För att fåren skall kunna växla mellan olika beten har vi i sommar stängslat in alla återstående hagar och åkrar på Kambo med fårnät och eltråd. Gräset på de flesta åkrarna skördas till vinterfoder. Efter andra skörden i början av augusti kan lammen gå på efterbete på åkrarna. Hagar stängslade med fårnät och eltråd är också lämpliga för småkalvar som har en tendens att rymma ur hagar stängslade med enbart eltråd. Vi har också dragit stängslet genom skogsbeten där stenar och ojämnheter i marken har gjort det svårt att slå ner stolparna och att få nätet att täcka längst nere vid marken.  Stolpslagare och traktor har varit till stor hjälp i arbetet.

P1010724

 

P1010714

 

P1010855

 

P1010919

 

P1010761

 

DSC_0084  

Lammen tidigt ute

Lammen släpps ut så tidigt som möjligt på våren. Än så länge finns inte mycket att äta i hagarna – i år är våren sen, men gröna strån börjar titta fram i fjolårsgräset. Det första gräset är mycket närings- och proteinrikt. Tackorna får stödutfodring vid sidan om och lammen livnär sig till att börja med helt på mjölken från tackorna. Det tar ett tag för lammen att lära sig beta men i och med att de släpps ut tidigt kommer de fortare igång med betandet.

 

P1010481

 

P1010438

 

P1010436

 

P1010442

Ungtackan utan lamm ville ha uppmärksamhet och ville inte låta mig fotografera lammen. Hon strök sig mot mig och ställde sig i vägen. När ingenting annat hjälpte körde hon iväg lammen ett efter ett. Här går sista lammet iväg.

P1010449

Såja, här står jag nu. Nu kan du fotografera…

 

P1010577

 

1-P1010581

 

1-P1010574