Det Svenska Leicesterfåret är ett mycket trevligt och lätthanterligt snabbväxande medeltungt kött- och pälsfår. Det har en vit, glänsande och lockig päls som ger fantastiska skinn och en ull som är eftertraktad av spinnerier för att den ger ett vackert garn.

Leicesterfåren kom till oss hösten 2012. Vi har blivit mycket förtjusta i dessa som vi tycker lugna men ändå observanta får. De är lagom tama, rymmer inte och är lätta att fösa i fållor och hantera. Hittills har vi inte behövt någon vallhund. De har snabbt lärt sig att följa efter oss (med eller utan lockande spannmålshink).

Läs mer om leicesterfåret på Svenska Leicester- fårföreningens hemsida http://www.leicesterfarforeningen.se/

Avel

Hösten 2012 köpte vi 18 tacklamm och en bagge från två välmeriterade KRAV-anslutna besättningar. Vi fick fina avelsdjur med höga mönstringspoäng.

Våren 2013 föddes de första lammen. Vi fick 13 tacklamm och 10 bagglamm. Alla tacklamm sparades som livlamm. Av bagglammen riksbedömdes 2 st med resultatet helhet 4 och helhet 3 för päls. Baggen med helhet 4 för päls fick också en bedömning för kropp utöver det vanliga. Poängen blev 9 (framparti), 9 (rygg och bål), 9 (kors och lår). Helhet R+. Kunde senare inte förmå oss att sälja honom. Han går kvar hos oss och fick betäcka ett fåtal tackor som han inte är släkt med.

Medelresultatet för vår besättning vid gårdsmönstringen 2013 blev:

Födda: 23 st

Uppfödda: 23 st

Mönstringsvikt: 47,9 kg

Färgpoäng: 5,7 (Ett bagglamm föddes svart och ett tacklamm föddes grått – detta drar ner färgpoängen. Leicesterfåren skall vara vita.)

Lockpoäng: 4,4

Pälshår: 4,4

Täckning. 4,6

Helhet: 4,1

Hösten 2013 inköptes avelsbaggen Hamlegårdens Silke. Han riksbedömdes vid samma tillfälle som vår egen ungbagge och fick också han helhet 4 för päls. Vi hade ursprungligen tänkt använda honom till våra 13 tacklamm. Men när han klipptes på hösten och vi bredde ut ullen ändrade vi oss. Ullen var mycket silkig.  Han fick betäcka 20 tackor sammanlagt. Nu hoppas vi att han nedärver silkigheten till sina lamm.

Våren 2014 föddes 53  leicesterlamm som kommer att gårdsmönstras  i augusti. Efter mönstringen kommer det att finnas bagglamm till salu.