På gården finns i nuläget 60 leicestertackor, 52 gotlandstackor, 5 leicesterbaggar och 3 gotlandsbaggar. Besättningen är en avelsbesättning med riksbedömda och gårdsmönstrade*  avelsdjur. Vi är medlemmar i Svenska fåravelsförbundet och Elitlamm (officiell avels- och härstamningskontroll). Vi deltar också i  Svenska djurhälsovårdens fårhälsoprogram och vår besättning är certifierat Meadi Visna- (MV3 status) och fotrötefri. Hela vår gård är även KRAV-certifierad. Varje höst finns fina avelsdjur till försäljning. Om du är intresserad av avelsdjuren kan du läsa mera under leicesterfåren och gotlandsfåren.

* bedömda på gården av en kunnig avelsdomare