Nytt djurstall

På Kavelbro bygger vi ett nytt stall. Hallen är 50 x 35 m och skall ge plats åt en stor del av nötdjuren. Det gamla stallet på Kavelbro kommer att användas för dikorna och deras kalvar. Det nya skall vara klart för inflyttning i höst när djuren stallas in för vintern. Stallet finansieras till en del med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och bidrar till att vårt lantbruk kan utvecklas samt att ny betesmark kan restaureras och tas i hävd av den växande nötbesättningen.

 

EU_flagga

 

P1020659

 

P1020684

 

P1020693

 

P1020665

 

P1020686

 

 

 

Efter regnet

Vi tog en kvällspromenad efter regnet precis när solen höll på att gå ner. Dimman låg över fälten och fåren som jag tänkt fotografera försvann i dimman.  Himlen över Kambo är så vacker på sommarkvällarna och nätterna.

P1020094

 

P1020096

 

P1020093

 

P1020100

 

P1020129

 

P1020131

 

P1020119

 

P1020141

 

P1020145

Tillsyn av djuren på Tedarön

En fredag i augusti gjorde vi en utfärd till Tedarön i Mälaren för att titta till våra djur tillsammans med Lennart som är tillsyningsman på ön.

”Den vackra Tedarön ligger söder om Enköping nära Hjulstabron. Ön består av ett landskap typiskt för Mälaren, med flackare områden samt uppstickande höjder och bergklackar. Högsta punkten på ön är 20 meter. Tedarön förvaltas av Upplandsstiftelsen och Enköpings kommun i syfte att bevara en fågelrik och botanisk intressant Mälarö med bland annat lundartade bestånd av ädellövträd och öppna, delvis betade ängsmarker. De möjligheter området erbjuder för friluftsliv, forskning och undervisning ska samtidigt tillvaratas. Det finns skyltade stigar, eldstäder med vedförråd och sittbänkar.”

Våra kor betar och håller landskapet öppet.

Denna eftermiddag ville vi gå längs stigarna och titta om djuren hade betat och hållit landskapet öppet som det var tänkt. Det hade de verkligen gjort. Men man kan säga att promenaden inte blev så behaglig för vår del som vi hade tänkt. Vi trängdes på stigarna med ett 20-tal glada och nyfikna stutar. De rusade, skuttade, trängdes och nosade – inte det minsta aggressiva utan bara glada att det äntligen hände något…Vi var (åtminstone jag) var ganska lättad när de så småningom hittade en äppellund och stannade till för att äta.  Vi kunde fortsätta utan sällskap en längre sträcka till stranden på andra sidan ön. Men som av en händelse stod kossorna helt plötsligt i vassen intill oss och betade…Verkade som vassen var extra god precis där…Vi hade gått långt efter att vi lämnade dem. Hur kunde de hitta oss? De måste ha en god hörsel.

På stranden finns en grillplats som gjorts i ordning på klipporna för att den som vill skall kunna ta iland från vattnet och grilla. Det var fredag eftermiddag och ett par personer med vattenskoter och några till i båt ville ta sig iland. Vi försökte locka med oss de nyfikna kossorna därifrån, men det var helt omöjligt. Deras fokus låg tyvärr helt på de personer som ville ta sig i land och de gjorde sig ingen brådska därifrån. Vi såg inte till kossorna igen och vår promenad tillbaka till båten var lugn.

 

P1020231

 

P1020262

 

P1020265

 

P1020270

 

P1020271

 

1-1-P1020278

 

P1020312

 

P1020328

 

P1020338

 

P1020346

 

P1020347

 

P1020353

 

P1020351

 

P1020352

 

P1020236

 

P1020243

 

Flytt av liten kalv vid Ånge

En  kalv har fötts i hagarna intill vägen i Ånge. För att den skall vara mer skyddad ville vi flytta den och mamman till en annan hage längre bort från vägen. De kor som redan finns i hagen är nyfikna och välkomnar kalven. De är omhändertagande sinsemellan och beter sig också väl även mot andras kalvar. Många lamm och föl har fötts hos oss genom åren, men vi har aldrig sett att tackorna och stona har varit omhändertagande mot andras lamm eller föl. Snarare tvärtom.

P1020197

 

P1020202

 

P1020206

 

P1020209

 

P1020214

 

P1020226