Tillsyn av djuren på Tedarön

En fredag i augusti gjorde vi en utfärd till Tedarön i Mälaren för att titta till våra djur tillsammans med Lennart som är tillsyningsman på ön.

”Den vackra Tedarön ligger söder om Enköping nära Hjulstabron. Ön består av ett landskap typiskt för Mälaren, med flackare områden samt uppstickande höjder och bergklackar. Högsta punkten på ön är 20 meter. Tedarön förvaltas av Upplandsstiftelsen och Enköpings kommun i syfte att bevara en fågelrik och botanisk intressant Mälarö med bland annat lundartade bestånd av ädellövträd och öppna, delvis betade ängsmarker. De möjligheter området erbjuder för friluftsliv, forskning och undervisning ska samtidigt tillvaratas. Det finns skyltade stigar, eldstäder med vedförråd och sittbänkar.”

Våra kor betar och håller landskapet öppet.

Denna eftermiddag ville vi gå längs stigarna och titta om djuren hade betat och hållit landskapet öppet som det var tänkt. Det hade de verkligen gjort. Men man kan säga att promenaden inte blev så behaglig för vår del som vi hade tänkt. Vi trängdes på stigarna med ett 20-tal glada och nyfikna stutar. De rusade, skuttade, trängdes och nosade – inte det minsta aggressiva utan bara glada att det äntligen hände något…Vi var (åtminstone jag) var ganska lättad när de så småningom hittade en äppellund och stannade till för att äta.  Vi kunde fortsätta utan sällskap en längre sträcka till stranden på andra sidan ön. Men som av en händelse stod kossorna helt plötsligt i vassen intill oss och betade…Verkade som vassen var extra god precis där…Vi hade gått långt efter att vi lämnade dem. Hur kunde de hitta oss? De måste ha en god hörsel.

På stranden finns en grillplats som gjorts i ordning på klipporna för att den som vill skall kunna ta iland från vattnet och grilla. Det var fredag eftermiddag och ett par personer med vattenskoter och några till i båt ville ta sig iland. Vi försökte locka med oss de nyfikna kossorna därifrån, men det var helt omöjligt. Deras fokus låg tyvärr helt på de personer som ville ta sig i land och de gjorde sig ingen brådska därifrån. Vi såg inte till kossorna igen och vår promenad tillbaka till båten var lugn.

 

P1020231

 

P1020262

 

P1020265

 

P1020270

 

P1020271

 

1-1-P1020278

 

P1020312

 

P1020328

 

P1020338

 

P1020346

 

P1020347

 

P1020353

 

P1020351

 

P1020352

 

P1020236

 

P1020243

 

Flytt av liten kalv vid Ånge

En  kalv har fötts i hagarna intill vägen i Ånge. För att den skall vara mer skyddad ville vi flytta den och mamman till en annan hage längre bort från vägen. De kor som redan finns i hagen är nyfikna och välkomnar kalven. De är omhändertagande sinsemellan och beter sig också väl även mot andras kalvar. Många lamm och föl har fötts hos oss genom åren, men vi har aldrig sett att tackorna och stona har varit omhändertagande mot andras lamm eller föl. Snarare tvärtom.

P1020197

 

P1020202

 

P1020206

 

P1020209

 

P1020214

 

P1020226

Vallskörd

Vallen skördas två gånger varje sommar. En tredje skörd tas också på ett fåtal åkrar på hösten. Vi har tidigare skördat all vall med hjälp av rundbalspress. Men denna sommar har vi valt att hyra in en entreprenör som hackar gräset och kör in det till gården (Kavelbro) med ett flertal vagnar. Vi slår gräset, strängar, lastar av och packar själva. Grönmassan d v s det hackade gräset placeras i en stor stack där det packas med traktorer (luften pressas ut) för att få en syrefri och konserverad grönmassa = ensilage. Stacken täcks över när den är fylld. Den är  placerad i anslutning till djurstallarna för att utfodringen av djuren skall bli lätt och smidig under vintern. Detta sätt att skörda sparar mycket tid för oss.  I samband med andraskörden skördar vi också foder till fåren med rundbalspress.

 

P1020159
Fält med bl a gul och blå lusern (skörd i augusti)

 

P1020191
Lusern i närbild

 

20150812_085054
Cikoria i vallblandningen

 

P1010905
Gräset slås med hjälp av slåtterkross

 

P1020363
Gräset stängas

 

P1010797
Gräset hackas. När det går som bäst hinner maskinen med 50 ha per dag (storlek: ca 100 fotbollplaner)

 

P1010811
När vagnen är fylld anländer en ny vagn

 

P1010813
På väg till Kavelbro för avlastning

 

P1010883
Grönmassan lastas av

 

P1010869
…och placeras i stacken

 

P1010885
Den växande stacken packas

 

P1010889

 

1-P1020663-001
Stacken med konserverat gräs (ensilage) täckt och klar att användas om några månader.

 

20140615_170618
Rundbalspressen pressar foder åt får och småkalvar (skörd i augusti)

 

DSC_0050
Rundbalar staplade i skogskanten

 

 

Stängsling av nya beten

För att fåren skall kunna växla mellan olika beten har vi i sommar stängslat in alla återstående hagar och åkrar på Kambo med fårnät och eltråd. Gräset på de flesta åkrarna skördas till vinterfoder. Efter andra skörden i början av augusti kan lammen gå på efterbete på åkrarna. Hagar stängslade med fårnät och eltråd är också lämpliga för småkalvar som har en tendens att rymma ur hagar stängslade med enbart eltråd. Vi har också dragit stängslet genom skogsbeten där stenar och ojämnheter i marken har gjort det svårt att slå ner stolparna och att få nätet att täcka längst nere vid marken.  Stolpslagare och traktor har varit till stor hjälp i arbetet.

P1010724

 

P1010714

 

P1010855

 

P1010919

 

P1010761

 

DSC_0084